2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ ընկերությունն իրականացնում է 693088 բաժանորդի ներտնային գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկում Մեր աշխատանքը Ձեր անվտանգության երաշխիքն է 2,98 մլն դրամ ամեն օր ՀՀ պետական բյուջե 907 աշխատող

lm
Հայաստանի քարտեզ
Երևան
Հասցե` ՀՀ, 0035, Երևան, Ռուբինյանց 27/3 
հեռ.` +374 (10) 23-86-70
Էլ. փոստ` aeg@aegservice.am
Skype: aeg-info

Ֆիրմային ոՃ


Սպասարկման ապրանքանշանի գիրք

Սպասարկման ապրանքանշանի գիրքը (բրենդբուք) ներառում է զանազան իրավիճակներում ֆիրմային ոճի և ապրանքային (սպասարկման) նշանի կիրառման կանոններն ու չափանիշները:
Ֆիրմային ոճ

Ֆիրմային ոճը մեր օրերում հանդիսանում է ժամանակակից որևէ ընկերության գովազդային և մարքետինգային հիմնական չափորոշիչներից մեկը: Ֆիրմային ոճը նպաստում է ընկերության բարենպաստ իմիջի ձևավորմանը և սպառողների հետ շփումներում կարող է առավել արդյունավետ փոխհարաբերությունների ձևավորման նախապայման հանդիսանալ: Այն ի զորու է նպաստելու  ընկերության գործընկերների վստահության մեծացմանը, շուկայում ընկերության հեղինակության բարելավմանը և ավելի ու ավելի ճանաչվելուն:

Սպառողներն ամեն օր հազարների հասնող ապրանքային նշան են տեսնում ապրանքի, դրա փաթեթավորման վրա, գովազդում, սակայն վիճակագրությունը վկայում է, որ սպառողը ինչ-որ ապրանք գնելու կամ ծառայությունից օգտվելու կոնկրետ որոշում կայացնում է այն դեպքում, երբ նախապես տվյալ ֆիրմային վերաբերող առնվազն 18-20 գովազդային հղում է տեսած լինում: Որպեսզի տվյալ ընկերությանը վերաբերող գովազդային բազմազանության արդյունքում սպառողի տպավորությունը տարածության ու ժամանակի մեջ չկորչի և չձուլվի, շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր գովազդ ներառի ընկերության ֆիրմայի ոճի էլեմենտները, հիմնականում` ապրանքային (սպասարկման) նշանը, ֆիրմային տառատեսակները (շրիֆտ), ֆիրմային գույները:

download Download.ppt